Raspored igranja utakmica na 16 dvoranskom prvenstvu za Zagiće i Limače – Jelenovac

DVORANA SRC «JELENOVAC» 22. 11. 2015. – 30.12. 2015.